Escola de treballs verticals

ESCALADA I TREBALLS VERTICALS PER A JOVES AMB LA FUNDACIO EL LLINDAR i CARENA

L'Escola de Treballs Verticals neix arran de l'acord de la Regidoria de Sanitat i Serveis Socials i la Escola de Muntanya

. Tots dos tenim la ferma convicció que només la formació donarà sortides als joves de la nostra ciutat en risc d'exclusió.

Objectius : Donar formació a l'adolescent i joves per a caminar cap a un futur possible més enllà del canvi de sistema social que estem patint , lluitar per la igualtitat d'Oportunitats a l' Àmbit educatiu i social per uns adolescents en RISC social .

Després de vàries reunions amb els i les educadores de la Fundació El Llindar, vam decidir crear dos grups per a les sessions d'escalada. El primer (grup 1) estaria format per joves en projectesd'inserció laboral i que tindria un caràcter més formatiu, laboralment parlant. El segon (grup 2)estaria format per joves de menor edat i tindria un caràcter més lúdic, on es treballaria la vessant esportiva.

1. Programa Inicial:

Objectius:

1) Conèixer les tècniques gestuals.

2) Dominar les maniobres de seguretat pertinents.

3) Utilitzar correctament el material específic.

4) Conèixer les diferents modalitats i vessants de l’esport.

Competències:

a. Tècnica (Saber):

1) Escalar i assegurar de segon.

2) Escalar i assegurar de primer.

3) Escalada de més d’un llarg

4) Ràpel.

5) Muntatge de reunions.

6) Muntatge d’instal•lacions fixes.

7) Descens per cordes fixes.

8) Ascens per cordes fixes.

b. Metodològica (Saber fer):

1) Saber aplicar els coneixements adquirits en situacions laborals concretes.

2) Tenir autonomia per a la pràctica de l’escalda.

c. Personal (Saber ser):

1) Adoptar els valors de l’esport com la comunicació, respecte i cooperació vers elsaltres i potenciar un comportament orientat al grup.

2) Confiar amb les capacitats dels companys.

3) Conèixer les pròpies capacitats (millorar l’autoimatge i autoestima) a través d’unesport no competitiu.

4) Confiança en un mateix a través de l’aprenentatge de la tècnica.

Avaluació: Avaluació continua amb l’obtenció d’un certificat d’aprofitament del curs especificant els coneixements apresos.

3. Treballs verticals

Un cop finalitzada la part d'escalada es va iniciar la part de treballs verticals.

De tot el cal valorar molt positivament el fet de disposar del material adequat per a la realització de treballs en alçada ja que aquest material i les homologacions corresponents van variant i el fet de poder-ho fer amb el material homologat i d'actualitat els serà de gran ajuda de cara a la sortida professional.

La FUNDACIO El Llindar .

Aquesta fundació de Cornellà ja fa cinc anys que reinsereix laboral o educativament als adolescents als quals el fracàs escolar , sigui per la raó que sigui , els amenaça amb el perill de l'exclusió social . Per aquest motiu, ha creat una escola personalitzadora i flexible que , a través de l'acompanyament i el treball en grups reduïts , permet a cada jove aprendre al seu propi ritme l'ofici que més li agrada o li interessa - fusteria , perruqueria, electricitat , informàtica , art , costura ... - amb la possibilitat , a més , d'obtenir el títol d'ESO o de compaginar-ho amb aquests estudis . Emfatitza el creixement personal dels alumnes com a eina per millorar la felicitat i l'autoestima , organitza també tallers i activitats lúdiques