Normativa usuaris rocòdrom

El rocòdrom és una instal·lació esportiva que està gestionada per l'Escola de Muntanya. El rocòdrom compta amb 6 vies amb un màxim de 14 metres, també comptem amb una sala Bulder.

L'alta d'usuari permet l'accés a la instal·lació i inclou l'assegurança per a les activitats dins del rocòdrom.

És obligatori el compliment de la normativa, tant pel bon ús i funcionament de la instal·lació com per la seguretat del tots els seus usuaris.

L'incompliment de la normativa pot suposar una sanció i el no cobriment de l'assegurança en cas d'accident.

Documents d'obligada lectura i compliment: